Odvjetničko društvo Ljubenko & partneri Odvjetničko društvo Ljubenko & partneri

Ljubenko Avukatlık Ortaklığı ve Ortakların özellikle şu alanlarda uzun süreli tecrübesi bulunmaktadır:

Ticaret Hukuku

 • Şirketlerin kurulması ile ilgili danışmanlık hizmetleri, şirketlerin kurulması için tüm gerekli evrakların hazırlanması ve Ticaret Sicillerine işlemlerinde temsil etme
 • Şirketlerin Genel Kurullarının organizesi hakkında hazırlanma ve danışmanlık
 • Danışmanlık ve şirketlerin durum değişiklikleri için gerekli dökümanların hazırlanması Organizasyon dökümanlarının hazırlanması Yönetim Kurulunun, Denetim Kurulunun çalışmaları ile ilgili kurallar v.b.

Borçlar Kanunu

 • Alacakları tahsil etme
 • İnşaat alanında sözleşmeler yapılmasında, inşaat projeleri gerçekleştirmede ve medeni hukuk davalarında danışmanlık
 • Kamu ihale işlemlerinde temsil etme

İflas Hukuku

 • İflas davasını önerme
 • İflas davalarında temsil etme
 • Alacaklıların kurulunda temsil etme
 • İflas planının hazırlanması

İcra Hukuku

 • İcra davalarında temsil etme
 • İpoteklerin ve mutemetlerin bozdurulması

Entelektüel Mülkiyet Hukuku Koruması

 • Markalar ve patentlerin aranması
 • Markalar ve patentlerin kayıt işleri
 • Kayıtlı markaların, patentlerin devamının takip edilmesi ve onların süresinin uzatılması
 • Etki alanının isminin kaydı

İş Hukuku

 • İş sözleşmelerinin, menejer sözleşmelerinin hazırlanması
 • İş sözleşmelerinin iptali ve feshi
 • Organizasyon dökümanlarının hazırlanması. İş ile ilgili kurallar, toplu iş sözleşmeleri, maaş ile ilgili kurallar v.b.
 • İş davalarında temsil etme

Birleşme ve satın alma

 • Birleşme ve satın almanın yapılandırılması
 • Şirket bölme planının yapılması
 • Hukuki due dilligence (itinalı hukuki değerlendirme)

Gayrimenkul Hukuku

 • Gayrimenkullerin alıcı için sahipliğinin araştırılması,
 • Tapuya gayrimenkullerin haklarının kaydı,
 • Sahipliğin transfer edilmesi
 • Kontrat ilişkileri
 • Gayrimenkul davalarında temsil etme

Deniz Hukuku

 • Maddi hasar ve maddi olmayan hasarın tazminatı
 • Çarter şirketlerine ve ruhsatlı marinalara danışmanlık

Tahkim Hukuku

 • tahkim davalarında Hırvatistan Ekonomik Kurulunun Devamlı tahkim mahkemesinin önünde temsil etmesi

Miras Hukuku

 • miras davalarında mirasçıları temsil etme