Odvjetničko društvo Ljubenko & partneri Odvjetničko društvo Ljubenko & partneri

Odvjetničko društvo „Ljubenko & partneri“ ima dugogodišnje iskustvo, osobito u sljedećim područjima:

Trgovačko pravo

 • Savjetodavne usluge u vezi s osnivanjem trgovačkih društava, priprema svih potrebnih dokumenata za osnivanje društava, te zastupanje u postupcima upisa u sudske registre
 • Priprema i savjetovanje o organizaciji glavnih skupština društava
 • Savjetovanje i priprema dokumenata potrebnih za statusne promjene trgovačkih društava
 • Priprema organizacijskih dokumenata, kao što su  poslovnici o radu uprave, o radu nadzornog odbora i sl.

Obvezno pravo

 • Naplata potraživanja
 • Savjetovanje pri sklapanju građevinskih ugovora, realizaciji građevinskih pothvata i rješevanju građevinskih sporova
 • Zastupanje u postupcima javne nabave

Stečajno pravo

 • Predlaganje stečajeva
 • Zastupanje u stečajnim postupcima
 • Zastupanje u odborima vjerovnika
 • Zastupanje u predstečajnim postupcima

Ovršno pravo

 • Zastupanje u ovršnim  postupcima
 • Unovčenje hipoteka i fiducija

Zaštita prava intelektualnog vlasništva

 • Pretraživanje žigova i patenata
 • Registracija žigova i patenata
 • Praćenje važenja registriranih žigova, patenata,  te produživanje njihova važenja
 • Registracija naziva domene

FIDIC ugovori

 • Savjetovanje pri pregovaranju
 • Edukacija
 • Zastupanje pri provedbi


Radno pravo

 • Pripreme ugovora o radu, menadžerskih ugovora
 • Raskidi i otkazi ugovora o radu
 • Priprema organizacijskih dokumenata, kao što su pravilnici o radu, kolektivni ugovori, pravilnici o naknadi plaće i sl.
 • Zastupanje u radnim sporovima

Pripajanje i spajanje

 • Strukturiranje pripajanja i spajanja
 • Sastav plana podjele društva
 • Provođenje pravnog due diligencea

Stvarno pravo                                                          

 • Ispitivanje vlasništva za kupca nekretnina,
 • Upis stvarnih prava u zemljišne knjige,
 • Prijenos vlasništva
 • Ugovorni odnosi
 • Zastupanje u  vlasničkim sporovima

Pomorsko pravo

 • Naknada materijalne i nematerijalne štete
 • Savjetovanje charter tvrtki i koncesionara marina

Arbitražno pravo

 • Zastupanje u arbitražnim sporovima pri Stalnom arbitražnom sudištu pri HGK

Nasljedno pravo

 • Zastupanje u reguliranju prava nasljednika

Javna nabava

 • Pravno savjetovanje naručitelja prilikom sastavljanja dokumentacije za nadmetanje i izrada dokumentacije
 • Pravno savjetovanje natjecatelja u pripremi ponuda i izrada dokumentacije
 • Podnošenje pravnih lijekova protiv dokumentacije za nadmetanje ili doluka javnih naručitelja
 • Sudjelovanje u svim fazama postupka