Odvjetničko društvo Ljubenko & partneri Odvjetničko društvo Ljubenko & partneri

Advokátní společnost «ljubenko & partneri» má dlouhodobou praxi v následujících oblastech

Obchodní právo

 • poradenství v zakládání obchodních společností; příprava právních dokumentů potřebných pro založení společnosti a zastupování ve věcech zápisu do obchodního rejstříku
 • příprava a poradenství v organizaci řádných valných hromad společností
 • poradenství a příprava dokumentů potřebných pro změnu stavu obchodních společností
 • příprava organizačních dokumentů: jednacích řádů společnosti, dozorčího výboru a podobné

Závazkové právo

 • inkasovaní pohledávek
 • poradenství v sepisování smluv podle stavebního zákonu a řešení sporů v stavebních věcech 
 • zastupování při zadávání veřejných zakázek

Insolvenční právo

 • příprava insolvenčních návrhů
 • zastupování v inslovenčních sporech
 • zastupování ve věřitelských výborech
 • vytvoření plánu likvidace

Exekuční právo

 • zastupování ve exekučních  řízeních
 • realizace hypotéky a fiducie

Právo na ochranu duševního vlastnictví

 • vyhledávání ochranných známek a patentů
 • registrace ochranných známek a patentů
 • sledování platnosti ochranných známek, patentů; a obnova jejich platnosti registrace názvu domén

Pracovní právo

 • příprava pracovních smluv a manažerských smluv
 • porušení pracovních smluv
 • příprava organizačních dokumentů: pracovních řádů, kolektivních smluv, předpisů o náhradě mzdy a podobné
 • zastupování v pracovních sporech

Fúze a akvizice

 • Strukturování fúzí a akvizic
 • Vytvoření plánu na rozdělení společnosti
 • Provádění právních due diligence

Věcná práva

 • ověření vlastnictví nemovitosti prodávajícího
 • zápis do katastru nemovitostí
 • převod vlastnictví
 • smluvní vztahy
 • zastupování ve sporech určení vlastnictví

Námořní právo

 • náhrada materiální a nemateriální škody
 • poradenství charterových společností a koncesionářů přístavišt‘

Arbitrážní právo

 • zastupování v arbitrážních řízeních při Arbitrážním soudě Chorvatské hospodářské komory

Dědické právo

 • zastupování ve věcech dědictví